Het koopproces – wat moet u weten?

Het koopproces- wat moet u weten?

Het koopproces wat moet u weten? Heeft u eenmaal een huis gevonden dan is het zaak eerst gedegen onderzoek te doen alvorens een koopcontract te tekenen. Bij het registro de la propiedad, het catastro en de gemeente kunt u (bij de voorkeur door een advocaat) onderzoek laten doen naar het huis tijdens het koopproces. Bovendien is aanvullend bouwtechnisch onderzoek en onderzoek naar de locatie gewenst. Pas als dan blijkt dat het huis aan alle vereisten voldoet kunt u overgaan tot ondertekening van een koopcontract.

Al bij bezitsoverdracht bent u in principe al eigenaar van het Spaans onroerend goed. Omdat de eigendomsoverdracht vormvrij is kan men in het koopcontract echter ook laten opnemen dat de overdracht van het eigendom op een ander moment zal plaatsvinden. Indien er geen afspraken worden gemaakt over het moment van overdracht dan wordt eigendomsoverdracht geacht te hebben plaats gevonden bij het tekenen van de notariële koopakte. Het ondertekenen van een koopcontract geeft geen echter nog geen derdenwerking. Die derdenwerking verkrijgt men pas door inschrijving in het registro de la propiedad en dit laatste vereist een notariële koopakte.  

Een belangrijke rol be de aankoop van Spaans onroerend goed in het koopproces is de vraag wie is de eigenaar van de grond is, dat moet u weten. De eigenaar van de grond is in de meeste gevallen ook de eigenaar van de opstallen, die op zijn land staan of gebouwd worden, tenzij het recht van opstal gesplitst is van de eigendom van de onderliggende grond. Wanneer u de grond op uw naam in het registro de la propiedad laat inschrijven dan heeft u de minste kans op problemen. Bovendien dient het land meestal als onderpand voor hypotheken en leningen.

Bij transacties van het land moet u er dan ook zeker van zijn dat de grond vrij van hypotheken of schulden wordt opgeleverd, want bent u eenmaal eigenaar van het land, dan bent u als eerste aansprakelijk voor oude hypotheken en leningen van de vorige eigenaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Индекс цитирования